Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6
*Vereiste informatie.

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u via een downloadformulier inschrijven? Klik dan hier

Achternaam *
Tussenvoegsel
Roepnaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
Geslacht *
Geboorteplaats *
Straatnaam *
Huisnummer *
Toevoeging
Postcode *
Woonplaats *
Tel: *
Mob:
E-Mail: *
Legitimatie *
Aangeven wat van toepassing is *

Voor de contributiebedragen per optie klik hier

Legitimatienummer *
Naam Ouder:
Datum inschrijving *
Gaat u akkoord met de inschrijving? *

Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders,
of verzorgers mede te ondertekenen.

Tevens verklaart de ondergetekende de privacyverklaring gelezen te hebben en hiermee akkoord gaat *
Hierbij geef ik toestemming voor het publiceren van foto's op de website en sociale media *
Zonder vrijwilligers kan DES niet bestaan. Mogen we u benaderen voor een vrijwilligers taak\functie?

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan V.V. Swalmen
om de contributie
c.q. boetes (gele/rode kaarten) KNVB af te schrijven van

De inschrijfkosten bedragen € 10,= voor spelende leden.

De incasso voor spelende leden vindt plaats in 1 termijn, te weten in de maand juli.

Voor niet spelende leden vind de incasso 1x per jaar plaats, namelijk in de maand juli.

IBAN nummer:

Indien je wil overschrijven naar VV Swalmen, hebben we onderstaande gegevens nodig:

Bondslidnummer KNVB:
Naam vorige voetbalvereniging:
Vragen?

Stand Ranglijst

Ranglijst
 

Ons Partner Netwerk

                Logo vvv partnerclub witte tekst    

                respect

                knvb

Facebook | Twitter

facebook


twitterpage