Onderwerp 1

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 oktober 2017 is op voordracht van het bestuur en met instemming van de aanwezige leden Peter Dijcks benoemd tot erelid van onze vereniging.
Voorzitter Hay Thijssen noemde zijn jarenlange inzet als elftaleider bij de jeugd, bijdrage aan de vele activiteiten en uiteraard de vele jaren als grensrechter bij Swalmen-1 de reden om Peter tot erelid van onze prachtige vereniging te benoemen.

Onderwerp 2

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 oktober 2017 was een van de agendapunten; het afmelden als lid van de vereniging.

Het bestuur wijst de leden erop dat de procedure van afmelden als lid van onze vereniging voor 1 juni van het lopende jaar moet gebeuren via en E-mail naar ledenadministratie@vvswalmen.nl en het lid hier zelf voor verantwoordelijk is. Indien dit later gebeurt zal de ingehouden contributie niet meer worden terugbetaald, het bestuur zal hier geen coulance meer toepassen.
Dus afmelden via een mededeling aan trainer of elftalleider is NIET de juiste procedure.

Stand Ranglijst

ranglijst 

Ons Partner Netwerk

                Stempel Partnerclub zwart(1)    

                respect

                knvb

Facebook | Twitter

facebook


twitterpage