Op 12 april werd in ’t Klumpke een dialoogavond gehouden over de toekomst van onze jeugdafdeling. Met bijna 40 jeugdleden, trainers en ouders hebben we gesproken over vijf verschillende thema’s. Binnen de thema’s werd besproken wat er goed gaat en wat beter kan. Het werd een actieve en informatieve avond waarbij de aanwezigen veel goede ideeën naar voren brachten. Op maandag 27 mei hebben we als begeleiders van de avond, samen met onze procesbegeleider vanuit de KNVB, de opbrengsten verzameld en geëvalueerd.

Conclusie was dat de input waardevol is en zeker een vervolg moet krijgen. Vanwege alle werkzaamheden rondom het aanstaande Piet Hermans toernooi en de teamindelingen voor het nieuwe seizoen hebben we ervoor gekozen om dit in de loop van juni – juli weer op te pakken en een plek te geven in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Wordt vervolgd!

Stand Ranglijst

Ranglijst
 

Ons Partner Netwerk

                Logo vvv partnerclub witte tekst    

                respect

                knvb

Facebook | Twitter

facebook


twitterpage